شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر

نوع شرکت : سهامی خاص
محل ثبت : ایران، تهران، 1375
شماره ثبت : 129040

دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گرایشهای

  • ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، نظامی
  • ساختمانهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی، تفریحی، بهداشتی، درمانی

خط مشی

شرکت مهندسی طرح اسلیم گستر ( سهامی خاص ) در سال 1375 به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی مطابق با استاندارد های فنی پیشرفته در زمینه طراحی و اجرای پروژه های معماری، شهرسازی، سازه، تاسیسات و منظر تاسیس گردید. در این راستا شرکت با هدف افزایش رضایتمندی کارفرمایان و حفظ ارتقاء کیفیت مطلوب خدمات به عنوان شرکت پیشرو در استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 در کلیه واحد ها، اهداف ذیل را در دوام، بقا و توسعه شرکت مستلزم می داند.

  • کسب آگاهی های فنی به هنگام از طریق آموزش مستمر پرسنل برای ارتقاء و کسب مهارت های بیشتر.
  • رقابت با سایر شرکت های همکار در زمینه فعالیت های مربوط.
  • کوشش جهت کاهش هزینه های جاری در راستای افزایش میزان سود آوری شرکت.
  • بهبود مستمر خدمات ارائه گردیده از طریق بهبود فرآیندها.
  • نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات نوین ( به روز)
  • جذب کارشناسان جوان، متخصص، فرهیخته و متعهد در جهت توسعه و تجهیز منابع انسانی شرکت.
  • ارتقاء کیفیت خدمات از طریق به کار گیری دانش روز و تجهیز شرکت به روش ها، مهارت ها و ابزار های نوین مدیریت.
  • ایجاد مکانیزم های انگیزشی و ساختار مناسب در تعامل با فضای درون و برون سازمانی بمنظور به کار گیری اندیشه ها و مشارکت کارکنان در زمینه های ارتقاء کیفی خدمات.

لذا مدیریت شرکت متعهد می گردد که کلیه کارکنان، الزامات استاندارد را مورد توجه قرار داده و به اجرا گذارند، همچنین با انجام بازنگری ادواری که توسط نماینده مدیریت و با همکاری سایر واحد ها صورت می چذیرد موجبات بهبود مداوم و مستمر در ارتقاء اثربخشی و کیفیت خدمات شرکت را فراهم آورند.